Spring til indhold

Praktik

Erhvervspraktik for 7. til 10. klasse

Fra 7. til 10. klasse har du mulighed for at komme i praktik. Vælg en virksomhed, og overvej hvorfor det netop er den virksomhed, der interesserer dig. Husk også at tale med din lærer om, hvornår det passer bedst, at du er væk fra skolen for at være i praktik.

 

 

Det gør et godt indtryk, når du møder personligt op hos virksomheden og spørger, om de har mulighed for at tage dig i praktik. Når det lykkes dig at få en praktikplads i hus, skal virksomheden udfylde praktikaftalen. Den finder du nederst her på siden. Du afleverer herefter praktikaftalen i god tid (helst en uge før praktikstart) til din UU-vejleder, som vil hjælpe dig med det administrative omkring forsikring, m.m. 

 

 

Flere typer praktik

 

  • FORÆLDREPRAKTIK: eleven er med en af sine forældre på arbejde (typisk 1 dag)
  • KLASSEPRAKTIK: hele klassen/hele årgangen er i praktik i samme uge
  • STJERNEPRAKTIK: meget efterspurgte praktiksteder eller specielt oprettede tilbud
  • MILITÆRPRAKTIK: praktik som formidles af UU-vejlederen
  • ERHVERVSPRAKTIK: individuel praktik f.eks. i f. m. projektopgaven i 9. klasse el. valgfag
  • SÆRLIG TILRETTELAGT PRAKTIK: i kortere eller længere perioder i stedet for alm. skolegang
  • SPECIALPRAKTIK: forbeholdt eleverne i specialklasser eller på specialskoler 

 

Praktikaftale

Praktikmaterialer

Praktiklovgivning