Spring til indhold

Introkurser og brobygning

I samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet tilbydes eleverne i 8. til 10. klasse introkurser og brobygning

Introduktionskurser

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse. Det skal være med til at give dig et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. Ved besøget deltager du i undervisningen og får indblik i hverdagen og i de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.

 

 

 

Brobygning

Brobygningen giver eleverne mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav.

Du kan komme i brobygning i 9. klasse, hvis du har behov for yderligere afklaring i det forestående uddannelsesvalg. I 10. klasse er brobygning obligatorisk for alle. Din vejleder vil i skoleårets start præsentere, hvor du har mulighed for at komme hen i brobygning. 

Mere om brobygning og introkurser i udskolingen