Spring til indhold

STU

Hvis du grundet fysiske eller psykiske udfordringer ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte, kan STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - være noget for dig.

Hvad er en STU?

 

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse.


Uddannelsen er for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - heller ikke selvom der ydes specialpædagogisk støtte eller specialundervisning. Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

 

STUen tager tre år, er på fuld tid og gratis for dig. Uddannelsen er dog ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du er berettiget til det.

 

Uddannelsen kan sammensættes af elementer fra erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner.
Når uddannelsen er færdig, modtager du et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, du har opnået.

 

Det er UUO, der vurderer, om du skal indstilles til ungdomsuddannelsen. Det lokale visitationsudvalg træffer afgørelse om, hvorvidt du tilhører målgruppen for uddannelsen - og hvor du i givet fald skal gå.

 


Målet med STUen

 

Formålet med STUen er at give dig personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig voksentilværelse som muligt og komme videre i uddannelse og beskæftigelse. STUen er derfor en ungdomsuddannelse, der kan være et springbræt til voksentilværelsen.

 

 

Hvordan bliver du godkendt?


For at kunne blive godkendt til en STU skal du kontakte din UU-vejleder, der vurderer, om du kan indstilles til uddannelsen. Find din UU-vejleder her.

Hvis du vurderes egnet, så laver din vejleder i samarbejde med dig og en fra dit nærmeste netværk et indstillingsskema og en foreløbig uddannelsesplan.

Sammen vil i redegøre for dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik mv.

 

Indstillingen til uddannelsen skal godkendes af et lokalt visitationsudvalg, der afgør, om du tilhører målgruppen for uddannelsen, og hvor og hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges. Visitationsudvalget er altså ikke forpligtet til at godkende den uddannelsesplan, som indstilles af din vejleder.

 

Hvis du er utilfreds med visitationsudvalgets afgørelse omkring målgruppe eller uddannelsesplan (tilbud/indhold/sted) kan du klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagevejledningen vil fremgå af visitationsudvalgets afgørelse.