Spring til indhold

STU

Hvis du grundet fysiske eller psykiske udfordringer ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte, kan en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) måske være noget for dig.

bjælke uuo
specialvejledning_spot_stu

Hvad er en STU?

 

STU er en 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse på fuld tid. Uddannelsen er for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - heller ikke selvom der ydes specialpædagogisk støtte eller specialundervisning. Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed, udfordringer og interesser.

 

Uddannelsen er et kommunalt tilbud og er derfor ikke SU-berettiget. Du kan dog under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du er berettiget til det.

 


Målet med en STU

 

Formålet med en STU er at give dig personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne få så selvstændigt et voksenliv som muligt. Du vil blive afklaret, så du kan komme videre i uddannelse og beskæftigelse. En STU er derfor en ungdomsuddannelse, der kan være et springbræt til voksenlivet.


Når uddannelsen er færdig, modtager du et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, du har opnået.

 

 

Hvordan bliver du godkendt?


For at kunne blive godkendt til en STU skal du kontakte din UU-vejleder, der vurderer, om du kan indstilles til uddannelsen. Hvis du vurderes egnet, laver din vejleder et indstillingsskema og en forløbsplan i samarbejde med dig og en fra dit nærmeste netværk. Sammen vil I redegøre for dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik, mv.

 

Indstillingen skal godkendes af et visitationsudvalg, som afgør, om du kan optages på en STU. Du kan læse mere om indstillingsprocessen i de enkelte kommuner under punktet Indstilling og visitation.

 

STU links