Spring til indhold

Vejledningsaktiviteter

Her kan du læse mere om vejledning under specialundervisning

bjælke uuo

I vejledningen tager vi hensyn til din livssituation. Modtager du specialundervisning fx i specialklasse/specialskole eller særlige vejlednings- og uddannelsesforløb, så er du også tildelt en UU-vejleder. Vi samarbejder tæt sammen med dine forældre og fagpersoner heriblandt socialrådgivere, psykologer og konsulenter.

 

 

7. Klasse

 

I 7. klasse skal vejlederen præsentere klasse/forældre om uddannelsessystemet. Vejlederen skal vise forskellige vejledningsværktøjer, som kan være til hjælp, når du og dine forældre skal drøfte et kommende uddannelsesvalg.

 

 

8. klasse

 

I 8. klasse og resten af skoletiden arbejder du sammen med en vejledningsplan/elevplan med din vejleder.

 

 

Praktik

 

Fra 8. klasse findes der særlige muligheder for at komme i praktik, hvis du går på en specialskole eller i en specialklasse. Praktikken kan variere både i form og varighed. Det kan både være i en virksomhed og på en anden skole.

 

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

 

I 8. klasse foretager vi en uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Vurderingen skal b.la. medvirke til, at du får den faglige støtte og vejledning, du skal bruge for at blive parat til en ungdomsuddannelse efter skolen.

 

UPV'en er en vurdering af, om den du har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, eller om der er særlige udfordringer, der skal arbejdes med, inden du eventuelt bliver parat. UPV'en i 8. klasse bliver foretaget i forhold til den type ungdomsuddannelse, som du ønsker at fortsætte på efter skolen.

 

 

Lærerne vurderer på den unges personlige og sociale forudsætninger på baggrund af fastsatte kriterier. Vurderingen vil fremgå af elevplanen. 

 

 

 

9. Klasse

 

I 9. klasse skal vejleder som udgangspunkt have minimum én individuel vejledningssamtale med hver elev. Desuden skal der være et samarbejde omkring:

 

 

Optagelse.dk/Vejledningsplan og elevplan. 

 

I 9. klasse skal vejleder og elever arbejde med optagelse.dk og en vejledningsplan/elevplan.

 

 

Praktik

 

I 9. klasse findes for elever på specialskole eller i en specialklasse særlige muligheder for at komme i praktik. Praktikken kan variere i både form og varighed. Det kan både være i en virksomhed og på en anden skole. 

 

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

 

I 9. klasse fortsættes arbejdet med elevernes uddannelsesparathed. Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse bliver foretaget i forhold til den type ungdomsuddannelse, som den unge ønsker at fortsætte på efter skolen. Læs om UPV her.

 

 

10. klasse

I 10. klasse skal vejleder som minimum have en individuel vejledningssamtale med hver elev. Desuden skal der være et samarbejde omkring:

 

Optagelse.dk/vejledningsplan og elevplan

I 10. klasse skal vejleder og elever arbejde videre med optagelse.dk/vejledningsplan og elevplan.

 

Praktik

I 10. klasse findes for elever på en specialskole eller i en specialklasse særlige muligheder for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed. Det kan både være i en virksomhed og på en anden skole.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

I 10. klasse skal den unge på ny have foretaget en Uddannelsesparathedsvurdering. Vurderingen skal foretages i forhold til den type ungdomsuddannelse, som den unge ønsker at fortsætte på efter skolen.