Spring til indhold

Til forældre

Her kan du læse om, hvordan du bedst vejleder og støtter
dit barn i uddannelsesvalget

bjælke uuo

forældreansvar

 

Uddannelsesvalget er påvirket af dit barns egne forventninger, erfaringer og interesser, men også af dig som forælder. Du kan støtte dit barn i overvejelserne, og sammen kan I blive klogere på, hvad der er vigtigt, når der skal vælges uddannelse eller job. Her er nogle ting, du skal være opmærksom på, når I taler om uddannelse og job derhjemme:

 

 

Nysgerrighed

Det er en god idé, at dit barn forholder sig undersøgende og nysgerrigt til forskellige uddannelser og ikke kun går i én retning. Nysgerrighed og åbenhed lærer også dit barn ikke at være dømmende overfor kammeraters valg af uddannelse.

 

Interesser

Som forælder er din opgave at støtte og bakke op, selvom dit barn søger en vej, du ikke umiddelbart kan se det fornuftige i. Det er en proces, hvor dit barn har brug for at lære nye sider af sig selv at kende. Derfor bør jeres snak også handle om interesser og drømme.

 

Netværk

I dag er uddannelsessystemet givetvis ikke det samme, som dengang du skulle træffe dit valg. Derfor kan din viden på området være mangelfuld. Deltag i forældremøder, hvor du kan møde en lærer eller UU-vejleder, der kan gøre dig klogere på uddannelsessystemet, og hvor du kan tale med andre forældre om eventuelle usikkerheder og erfaringer.

 

Erfaring

Antagelsen om, at den lange vej til det fremtidige job skal kortlægges allerede i grundskolen, kan gøre dit barn nervøs over at træffe et forkert uddannelsesvalg. Fortæl om din egen vej igennem uddannelse og job eller spørg andre voksne i vennekredsen. Dermed viser du dit barn, at planen kan ændre sig undervejs, og at man skal lære at tackle ændringerne.

 

Research

Det er helt almindeligt, at dit barn kan være usikker på, hvad han/hun vil. Det betyder ikke, du skal komme med svaret, men at I kan være undersøgende sammen, og f.eks. gå på opdagelse på uddannelsesguiden på nettet.

 

Ét skridt ad gangen

Uddannelse kan føles som en meget stor beslutning og både børn og forældre skal huske, at det kun er første skridt efter grundskolen, der vælges. Det er ikke et valg for livet. Meget kan ske.

 

 


Der er mere hjælp at hente ved at følge nedenstående links.