Spring til indhold

Uddannelse og job

Elevers uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet styrkes i arbejdet med det obligatoriske emne Uddannelse og Job i udskolingen.

Uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolen. Lærere og vejledere udfordrer eleverne i udskolingen i deres uddannelsesvalg og giver dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. Eleverne får større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til.

Årshjul og inspiration til undervisning