Spring til indhold

Undervisningsmaterialer

Elevers uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet styrkes i arbejdet med det obligatoriske emne Uddannelse og Job i udskolingen.

Uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolen. Lærere og vejledere udfordrer eleverne i udskolingen i deres uddannelsesvalg og giver dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. Eleverne får større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til.

Aktiviteter med tilmelding

Praktikforberedelse

FORSLAG til Undervisningsforløb Fra 7. klasse

FORSLAG til undervisningsforløb fra 8. klasse