Spring til indhold

Til underviserne

Ideer til forberedelse af klassepraktik

mellemstreg blå

Forberedelse til klassepraktik for elever i 8. klasse

Materialet herunder supplerer elevopgaverne, som du finder under 'Når du skal i praktik'.

 

Før praktik: Dilemmakort (til print)

Efter praktik: Refleksionsspørgsmål (til print)

 

 

mellemstreg blå

NÅR PRAKTIKSTEDET SKAL FINDES

 

Forældrene varsles

Ved forældremødet i august/september gøres opmærksom på, at der er klassepraktik i en bestemt uge i foråret. Tre-fire måneder inden praktik skrives ud til forældrene med opfordring til, at de sammen med deres barn undersøger hvilke muligheder, der kan være for praktik, og hvad der kunne være relevant og interessant for deres barn.

 

Job brainstorm

Eleverne skal individuelt eller i grupper lave en liste over 10-15 jobs inden for mindst én branche. Det kan være en branche, som de er interesseret i, eller de kan udfordres ved at skulle finde jobs under overskrifterne ”Fremtidens jobs” eller ”Jobs med mennesker”. Derefter kan de tre jobs, som de fandt mest spændende, undersøges nærmere. Find inspiration ved at kigge på planchen ”Arbejdspladsen”.

 

Undersøg dit netværk

Find ”Brug dit netværk” på uuo.dk og undersøg, om der er nogen i dit netværk, der kan hjælpe dig med et interessant praktiksted. For elever der gerne vil prøve erhvervspraktik, hvis job kræver en erhvervsuddannelse, kan eleverne hver især finde 3-6 erhvervspraktikpladser på lærepladsen.dk.

 

Spørg UU-vejlederen

UU-vejlederen kan give forslag til, hvordan man finder mulige virksomheder, der vil have eleven i praktik. Dels ved at google virksomheder, dels ved UU-vejlederens adgang til en praktikdatabase.

 

Opsøg det mulige praktiksted

Snak i klassen om, hvordan man bedst kommer i kontakt med virksomheden og får en aftale. Det er meget individuelt fra branche til branche. Skal man skrive en ansøgning på mail – og hvad skal man skrive? Skal man opsøge virksomheden fysisk – hvad man sige og hvordan skal man være klædt? Skal man ringe til virksomheden – hvornår skal man ringe og hvad hvis de ikke ringer tilbage?

 

mellemstreg_blå (1)

 

NÅR PRAKTIKSTEDET ER FUNDET

 

Dokumentation for aftale

Læreren indsamler praktiksedler i takt med, at eleverne finder praktiksteder og afleverer dem til UU-vejlederen i god tid inden praktikugen. – dvs. mindst en uge før.

 

Forbered eleven på besøget

Eleverne skal sammen to og to forholde sig til nogle spørgsmål, som skrives på tavlen:

 

a) Hvad er det bedste, der kan ske i praktikugen

b) Hvad er det værste, der kan ske

c) Hvilke opgaver tror du, at du kommer til at løse

d) Hvad glæder du dig til

e) Hvad er du måske nervøs for

f) Hvordan kan du forberede dig på praktikken

g) Hvordan kan du gøre et godt indtryk.


Herefter drøftes svarene i plenum. Spørgsmålene kan suppleres med eller erstattes af "Dilemmakort" (se øverst). Hæng ”Tips til praktik" fra uuo.dk op på opslagstavlen i klassen.

 

Undersøg arbejdspladsen

Eleverne undersøger alt, hvad de kan om virksomheden på nettet. Tjek især hvad der findes under ”om virksomheden”. Det kan være hvilke typer jobs, der er repræsenteret på virksomheden, og de kan undersøge hvor mange, der er ansat og virksomhedens historie.

 

Uddannelsesveje til praktikjobbet

Eleverne undersøger på ug.dk hvilke uddannelser, der knytter sig til den praktikplads, de skal prøve.

 

Forbered spørgsmål til en medarbejder

I klassen kan I diskutere nogle spørgsmål, som hver elev kan stille til en medarbejder på arbejdspladsen. Hver elev skal nemlig interviewe en medarbejder i praktikugen. Spørgsmålene, som eleverne foreslår, skrives på tavlen og eleverne skriver det ned på deres telefoner, eller hvor de ellers kan finde spørgsmålene, mens de er i praktik. Det kan fx være: Hvad er vigtigt at kunne for at have dette job? Fortæl om din vej fra 9. klasse til i dag? Har du et godt råd til mig, der går i 8.klasse? Tal også om, hvornår det kan være en god idé at stille spørgsmålene til medarbejderen.

 

Logbog forberedes

Forbered eleverne på at de skal lave en logbog for praktikdagene. Her skal de skrive og/ eller tage billeder af det de selv arbejder med og hvad der har gjort indtryk på dem. Tal med eleverne om at de skal spørge om lov til at tage billeder og have mobiltelefonen fremme, mens de er i praktik.

Praktiklovgivning