Spring til indhold

Vejledningsaktiviteter

Her kan du læse mere om vejledningsaktiviteterne i udskolingen. 

bjælke uuo

Kollektiv og individuel vejledning

Alle elever i 7. - 10. klasse vil modtage kollektiv vejledning i skolen af en UU-vejleder. Her vil du blive orienteret om uddannelsessystemet, introduktions- og brobygningskurser, høre om de forskellige muligheder for praktik og gennemgang af og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

 

Introduktionskurser

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens samt elever fra fri- og privatskoler på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse. Det skal være med til at give dig et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. Ved besøget deltager du i undervisningen og får indblik i hverdagen og i de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.

 

Brobygning

Brobygningen giver eleverne mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav. Du kan komme i brobygning i 9. klasse, hvis du har behov for yderligere afklaring i det forestående uddannelsesvalg. I 10. klasse er brobygning obligatorisk for alle. Din vejleder vil i skoleårets start præsentere, hvor du har mulighed for at komme hen i brobygning.

 

Praktik

Fra 7. til 10. klasse har du mulighed for at komme i praktik. Vælg en virksomhed, og overvej hvorfor det netop er den virksomhed, der interesserer dig. Husk også at tale med din lærer om, hvornår det passer bedst, at du er væk fra skolen for at være i praktik. Det gør et godt indtryk, når du møder personligt op hos virksomheden og spørger, om de har mulighed for at tage dig i praktik. Når det lykkes dig at få en praktikplads i hus, skal virksomheden udfylde praktikaftalen. Herefter afleverer du praktikaftalen i god tid (helst en uge før praktikstart) til din UU-vejleder, som vil hjælpe dig med det administrative omkring forsikring, m.m. 

 

Individuel vejledning

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil du blive tilbudt individuelle vejledningssamtaler med UU-vejleder. Individuel vejledning består af én eller flere samtaler evt. suppleret af andre aktiviteter, fx. erhvervspraktik.

 

Optagelse.dk

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du selv, sammen med dine forældre, søge uddannelse inden 1. marts på www.optagelse.dk. Dine forældre skal underskrive ansøgningen digitalt med deres NemID for, at den er gældende.

 

UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden (ug.dk) er Børne- og undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal. Her har du mulighed for på egen hånd at finde svar på faktuelle spørgsmål om uddannelse og job eller hente inspiration og støtte til uddannelsesvalget ved at bruge hjemmesidens inspirations- og vejledningsværktøjer.

 

E-vejledningen

eVejledningen er en del af UddannelsesGuiden, som tilbyder en række digitale vejledningstilbud. Du kan som borger benytte tilbuddene, hvis du har brug for information, inspiration eller støtte i valg af uddannelse og erhverv.