Spring til indhold

Værdigrundlag

Arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i UUO tager sit udgangspunkt i UUO's værdigrundlag.

bjælke uuo

Vision:

 • Alle unge i uddannelse og job

 

Målsætning:

 • At de unge hos uddannelsesvejlederen bliver klogere på deres styrker og muligheder, når de skal vælge uddannelse og job

 

UUO's principper:

 • Vi møder den unge med interesse og nysgerrighed
 • Vi lytter og udfordrer den unge
 • Vi hjælper med en plan for fremtiden
 • Vi samarbejder med andre, når det hjælper den unge
 • Vi er fagligt dygtige
 • Vi er til at få fat på og følger op

 

UUO's arbejdsmetoder:

 • Er opsøgende og følger op (5- og 30-dages regel)
 • Anvender individuelle samtaler
 • Anvender gruppevejledning
 • Anvender kollektiv vejledning
 • Rådgiver og orienterer
 • Formidler praktik, intro- og brobygningskurser
 • Bistår grundskolerne i arbejdet med faget Uddannelse og Job
 • Arrangerer uddannelsesmesser
 • Arrangerer Åben Virksomhed
 • Samarbejder og koordinerer
 • Er mentorer