Spring til indhold

Er du 18 - 24 år?

Har du brug for vejledning? Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

bjælke uuo

 

Det er UU-vejlederens opgave at hjælpe dig med at udarbejde en realistisk uddannelsesplan og støtte dig i at følge den. Det er vigtigt, at du løbende er i kontakt med din UU-vejleder, og giver besked hvis du ændrer din plan. Helt indtil du fylder 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har du en UU-vejleder, som kan hjælpe dig. Ønsker du at tale med UUO og eller din vejleder, finder du kontaktinformationer ved at klikke her.
 
Din UU-vejleder kan hjælpe dig videre, hvis du:
  • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

  • er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge

  • er stoppet på en ungdomsuddannelse

  • overvejer at skifte til en anden ungdomsuddannelse

  • gerne vil i praktik

  • lige er flyttet til kommunen og har brug for uddannelsesvejledning

  • har andre spørgsmål omkring uddannelse og job

 
 

 

Mangler du dit afgangsbevis fra folkeskolen?

Dit afgangsbevis finder du ved at besøge kmdskolearkiv.dk

 

 

FGU

Vil du gerne have mere skole/praktik, inden du starter på uddannelse, eller vil du gerne afklares på hvilken uddannelse, du ønsker, kan en FGU være noget for dig. En FGU varer op til 2 år og indeholder en blanding af praktik og teori – sammen med din UU-vejleder finder I ud af, hvordan dit FGU-forløb skal se ud. Kig nærmere her.

 

 

Uddannelsesmuligheder

Er du interesseret i at undersøge uddannelsesmuligheder, har UUO samlet en liste over tilgængelige ungdomsuddannelser i Assens, Nordfyn og Odense. Du finder listen og yderligere hjælp til valg af uddannelse ved at klikke her.

 

 

Sådan tilmelder du dig en ungdomsuddannelse

Gå ind på www.optagelse.dk ➡ Klik på 'Søg ungdomsuddannelse' (2 gange) ➡ Log ind med dit NemID ➡ Udfyld 'Personlige oplysninger' ➡ Udfyld 'Uddannelsesønske' ➡ Til sidst underskriver du med dit NemID og afsender ansøgningen.

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse efter 2006, kan du tilføje dine prøvekarakterer i dansk og matematik via optagelse.dk. Hvis prøvekaraktererne ikke er tilgængelige, er det vigtigt, at du uploader et prøvebevis fra din folkeskole i pdf-format.

 

 

 

 

Du kan også møde/kontakte UU-vejledere i andre sammenhænge:

 

Fokuseret Indsats

Går du på en ungdomsuddannelse, vil der ofte være en medarbejder fra Fokuseret Indsats, du kan træffe på uddannelsen. Medarbejderen kan være socialfaglig eller UU-vejleder. Du kan tale med en fra Fokuseret Indsats, hvis du går rundt med problemer, der fylder, f.eks. personlige problemer, problemer med økonomi og bolig, misbrug af alkohol og stoffer eller er i tvivl om dit uddannelsesvalg. Du kan kontakte studievejledningen på din skole for nærmere info.

 

Første samtale, hvis du søger uddannelseshjælp

Søger du uddannelseshjælp, vil du ved første samtale møde en UU-vejleder. Sammen finder I ud af, hvad du har været beskæftiget med, hvilke planer du har i forhold til uddannelse, og om du evt. har brug for støtte. Denne samtale giver dig mulighed for at blive opmærksom på alternativer til at søge uddannelseshjælp og få hjælp til at søge ind på uddannelse/gøre noget andet end uddannelseshjælp.

 

UddannelsesBasen

Vælger du at søge uddannelseshjælp, kan du blive henvist til UddannelsesBasen, som er et 3 ugers forløb. Her kan du udover info om uddannelse få hjælp til at finde den rette uddannelse og vejledning i forhold til plan for jobsøgning, ansøgning og CV.

 

Mentorstøtte

Har du brug for støtte i dit uddannelsesforløb, kan det være en mulighed få en uddannelsesmentor fra UU. Det sker efter aftale med din uddannelsesrådgiver, hvis du er på uddannelseshjælp og på vej i uddannelse, og efter aftale med Fokuseret Indsats, hvis du allerede er i gang med din uddannelse. Uddannelsesrådgiver eller FI finder sammen med dig ud af om det kan være en god løsning.

 

Ungeguide

Er du tilknyttet flere afdelinger i Odense kommune, og synes du det er svært at holde styr på det hele? Er du under 25 år og uden job eller uddannelse?

Så kan du få en ungeguide til at støtte dig gennem dit sagsforløb og hjælpe dig med at få skabt et overblik over og en forståelse af, hvordan det hele hænger sammen. Formålet med støtten er i sidste ende, at du kommer i job eller uddannelse. Du skal kontakte din UU-vejleder for at få tilknyttet en ungeguide.

 

Links til yderligere vejledning