Spring til indhold

Praktikker

Her kan du finde et udvalg af praktikker med begrænsede pladser

mellemstreg blå

MILITÆRPRAKTIK - formidles af UU-vejlederen

Link til information om ledige pladser og ønskeseddel til militærpraktik

 

 

STJERNEPRAKTIK - formidles af UU-vejlederen

Enkelte virksomheder har ganske få stjernepraktikpladser for elever i 8., 9. og 10. klasse, som du kan ansøge gennem din UU-vejleder. Dine muligheder for en stjernepraktik i 2021-2022 er hos retten i Odense, på ingeniøruddannelserne på SDU (2 dage i uge 46), i lagerafdelingen på OUH og i transportafdelingen på OUH.

 

 

Retten i Odense (9.-10. klasse)

Retten i Odense modtager gerne skolepraktikanter og har valgt at tage 2 praktikanter ind 2 gange om året (uge 49 + uge 14). Praktikanterne følges ad under hele forløbet, og de vil kun overvære civile- og straffesager.

Link til information om erhvervspraktik i Retten i Odense

 

Erhvervspraktik på SDU Teknisk fakultet (8.-10. klasse)

Hvad vil det sige at læse til ingeniør? Og hvad laver en færdiguddannet ingeniør egentlig? Kom i erhvervspraktik på ingeniøruddannelserne og få svarene. Oplev sammen med andre skoleelever et forløb, hvor I snuser til forskellige vinkler af ingeniørstudiet, deltager i undervisningen og prøver at arbejde med et projekt.

Ingeniørstuderende vil fortælle dig om, hvordan det er at læse til ingeniør, og om, hvad karrieren kan byde på, når man er færdiguddannet som ingeniør.

Pladserne tildeles som udgangspunkt efter først-til-mølle princippet men med forbehold for, at SDU ønsker et hold af deltagere, der er sammensat af elever fra forskellige skoler. Det kan derfor være nødvendigt at sætte en begrænsning på, hvor mange deltagere der kan tilmeldes fra en enkelt skole.

Link til information om erhvervspraktik på ingeniøruddannelserne

 

 

OUH - IT-afdeling, lager- og logistikafdeling samt transportafdeling (9.-10. klasse)

Vil du gerne prøve at arbejde med lager, transport eller it på et sygehus, så er her chancen! Det er vigtigt, at du er klar over, at når man bevæger sig rundt på et sygehus, så skal man være forberedt på, at man kan se ting, der knapt er så behagelige. Det er desuden meget vigtigt, at man er opmærksom på sin hygiejne. Du vil selvfølgelig også få dette at vide fra medarbejderen som du skal følge. Er du interesseret i en af disse muligheder, så tal med din UU-vejleder om dit ønske og udfyld stjernepraktiksedlen.

 

IT-afdelingen:

  • Du får forskellige opgaver som f.eks. udskiftninger af gamle maskiner
  • Du bliver føl i afdelingen og kommer rundt, så du lærer, hvad man laver i en IT- afdeling
  • Teamlederen i IT-support vil meget gerne tale med praktikanterne, før de starter

Lager og logistik:

  • Opfyldning på lager, oprydningsopgaver, følge medarbejder ud til de kliniske afdelinger og understøtte funktionen ift. bestilling af varer og opfyldning.

Transport (hvor du tilknyttes en portør):

  • Intern logistik: Håndtering af affald og snavsetøj, at praktikanten understøtter portøren med
  • Linned og uniformer: Distribution og/eller påpladslægning, at praktikanten understøtter portøren med
  • Udlånsdepotet: Går til hånde ift. udlån og håndtering af hjælpemidler
  • Chauffør: Enten ekstern logistik, hvor det er distribution af mad og varer til Nyborg og Svendborg eller hvor det er afhentning af blodprøver.

Desuden skal du udfylde en blanket om tavshedspligt. Når du har læst dokumenterne, er det din kvittering/underskrift på, at du har forstået tavshedspligten. Du skal udskrive kursusbeviset og medbringe det i praktikken.

Blanket om tavshedspligt

Orientering om OUH til UU-vejlederen

 

 

Lodtrækning

Der kan være rift om pladserne, og derfor er det ikke sikkert, at du får en plads første gang du søger. Pladserne fordeles efter lodtrækning af udfyldte ønskesedler.

Ønskeseddel til stjernepraktik

 

mellemstreg blå

 

ANDRE PRAKTIKKER - som du selv kan søge

 

Praktik på det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU (9.-10. klasse)

Praktikugen har til formål at give dig et indblik i SDU's naturvidenskabelige uddannelser, og at give et indtryk af, hvordan det er være studerende på SDU. Du vil møde studerende og forskere indenfor de naturvidenskabelige fag, blive undervist, lave eksperimenter og komme på besøg på Fjord & Bæltcentret i Kerteminde. Du skal gå i 9. eller 10. klasse for at kunne komme i betragtning. Her kan du kan læse om, hvordan du bliver praktikant på SDU

Link til information om erhvervspraktik på det Naturvidenskabelige Fakultet

 

 

TV2 (9.-10- klasse)

Én gang om året i uge 40 får 12 skoleelever mulighed for at komme i praktik på TV 2 i Odense. Praktikugen er et tilbud til elever, der har lyst til at arbejde med nyheder - som journalist, tv-fotograf og med tv-redigering.

Link til information om erhvervspraktik på TV2