Spring til indhold

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

UngOdense har særlige tilbud om heltidsundervisning under PPR, som skal understøtte udvikling og læring til børn og unge i specialpædagogiske tilbud.

bjælke uuo

 

UngOdense tilbyder heltidsundervisning med henblik på gøre den enkelte unge livsduelig og uddannelsesparat. Heltidsundervisningen er et alternativt læringstilbud rettet mod unge fra folkeskolens ældste klassetrin, som af forskellige årsager har svært ved at profitere af folkeskolen.

Undervisningen bidrager til at sikre en tryg og glidende overgang til den unges næste uddannelsesforløb (10. klasses ungdomsuddannelse såvel som produktionsskolen) gennem udslusningsindsatsen "Godt på vej".

Der er tilbud om heltidsundervisning under PPR på Abildgårdskolen, Alléskolen, Blangstedgårdskolen, Dalumskolen, Enghaveskolen, Hollufgårdskolen, Enghaveskolen, Risingskolen og Sanderumskolen. Desuden findes der særlige autismetilbud på Lumby skole og Paarup Skole.