Spring til indhold

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Her kan du læse mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn (UUO)

bjælke uuo

UUO er et samarbejde mellem Assens, Nordfyns og Odense Kommune.

 

Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Desuden formidler og koordinerer vi introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

 

Vi giver også vejledning til unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

 

UUO har hovedkontor på Grønlandsgade 7 nær Odense Banegård Center. Herudover har UUO lokale kontorer på skolerne, jobcentre, mv.

 

 Centerrådets medlemmer 2023
Formand Christoffer Lilleholt
Rådmand  Beskæftigelses- og Socialudvalget Odense Kommune
Jane Findahl
Koncernchef Uddannelse Odense Kommune
Pia Offer Madsen
Udvalgsmedlem Uddannelse-, Børn- og Familieudvalget Assens Kommune
Jan Præstholm
Direktør Børn, Unge og Uddannelse Assens Kommune
Næstformand Kasper Solberg
Formand Børne- og Ungeudvalget  Nordfyns Kommune
Karsten Poulsen
Direktør Børn og Unge  Nordfyns Kommune

Majken Yun Nielsen 

Chef Uddannelse 1 Odense Kommune
Gitte Lillemose Hansen
Leder UUO Odense Kommune
Lisbeth Østergren
Leder UUO Odense Kommune