Spring til indhold

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Her kan du læse mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn (UUO)

bjælke uuo

UUO er et samarbejde mellem Assens, Nordfyns og Odense Kommune.

 

Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Desuden formidler og koordinerer vi introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

 

Vi giver også vejledning til unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

 

UUO har hovedkontor på Slotsgade 5 nær Odense Banegård Center, men derudover har UUO lokale kontorer på skolerne, jobcentre, mv.

 

 Centerrådets medlemmer 2022
Formand Christoffer Lilleholt
Rådmand  Beskæftigelses- og Socialudvalget Odense Kommune
Jane Findahl
Koncernchef Uddannelse Odense Kommune
Pia Offer Madsen
Formand Uddannelse-, Børn- og Familieudvalget Assens Kommune
Jan Præstholm
Direktør Børn, Unge og Uddannelse Assens Kommune
Næstformand Anja Lund
Formand Børne- og Ungeudvalget  Nordfyns Kommune
Karsten Poulsen
Direktør Børn og Unge  Nordfyns Kommune

Kirsten Haaning

Chef Uddannelse  Odense Kommune
Gitte Lillemose Hansen
Leder UUO Odense Kommune
Jens Peder Andersen
Leder UUO Odense Kommune
Mette Hansen Leder  UUO  Odense Kommune

Om UUO