Spring til indhold

Uddannelsens indhold

Her kan du læse mere om indholdet i en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

 

Uddannelsen er på fuldtid og tilrettelægges således, at der er sammenhæng og fremdrift i forløbet. Uddannelsen kan sammensættes af elementer fra erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner. Eleverne skal sikres en faglig, social og personlig udvikling over en 3-årig periode.

 

 

Almendannende del

Her fokuseres der på den personlige og sociale udvikling og på muligheden for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Der er også mulighed for at få botræning.


Målrettet del

Her får du støtte til udvikling af interesser, evner og særlige færdigheder. Den målrettede del understøtter forberedelsen til og træningen i beskæftigelsesmæssige aktiviteter. Du udvikler her din evne til at indgå i sociale sammenhænge og arbejder dermed hen imod et selvstændigt og aktivt fritidsliv.

 

Praktisk del

Formålet med den praktiske del er, at du opnår arbejdserfaring, styrker dine kvalifikationer med relevans for arbejdsmarkedet og udvikler dine personlige kompetencer. I en praktik kan dine muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø blive udviklet og afprøvet. Her vil der også kunne indgå elementer af botræning.

 

Vejledning

UU-vejlederen justerer forløbsplanen efter behov og mindst én gang årligt. Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold og varighed, kan du kontakte UU-vejlederen i din lokale kommune.