Spring til indhold

Målgruppe

Her kan du læse, hvem der er i målgruppen til at begynde på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Målgruppe

 

For at komme i betragtning til en STU skal du være mellem 16 til 25 år ved uddannelsens start. Du må ikke have gennemført en anden ungdomsuddannelse.


Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov som fx:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD
  • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi Sociale- og miljøbetingede vanskeligheder

 

Du kan også have ovenstående i kombination med fx:

  • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
  • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
  • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
  • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
  • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.

 

Hvis du er i tvivl, om du tilhører målgruppen for en STU, kan du kontakte din UU-vejleder, som kan hjælpe dig med yderligere information– og evt. indstille dig til uddannelsen.