Spring til indhold

Målgruppe

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for dig, der har et handicap eller et særligt behov, som gør, at du ikke kan deltage i en almen ungdomsuddannelse

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er for dig, der har et handicap eller et særligt behov, som gør, at du ikke kan deltage i en almen ungdomsuddannelse, selv med støtte. Du skal have opfyldt undervisningspligten, hvilket vil sige, at du skal have afsluttet folkeskolen, og du må ikke være fyldt 25 år.

 

De unge, der typisk bliver optaget på en STU, er unge med:

  • generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
  • udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD (tidligere kendt som DAMP)
  • psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi
  • OCD (tvangstanker)

 

Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel:

  • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
  • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
  • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
  • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
  • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese (spastisk lammelse)