Spring til indhold

Tilsyn med STU-tilbud

UUO fører tilsyn med STU-tilbud for at sikre, at de unge i kommunen modtager det undervisningstilbud, der er i overensstemmelse med aktiviteterne, som UUO har aftalt med det enkelte STU-tilbud.

Hvorfor fører UUO tilsyn?

UUO fører tilsyn med STU-tilbud for at sikre, at de unge i kommunen modtager det undervisningstilbud, der er i overensstemmelse med aktiviteterne, som UUO har aftalt med det enkelte STU-tilbud. De aftalte aktiviteter er beskrevet i den gældende kvalitetssaftale, som forvaltningen og STU-tilbuddet har indgået.

UUOs tilsyn har til opgave at konkludere, om STU-tilbuddet lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav til varetagelse af opgaven.

 

Hvilke spørgsmål skal stilles på tilsynene?

Spørgerammen for tilsynet tager afsæt i kvalitetsaftalen.

 

Temaer i kvalitetsaftalen er:

  • Målgruppe for aftalte uddannelsesforløb
  • Undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang
  • Opgavefordeling mellem kommune og uddannelsessted
  • Fysiske rammer
  • Ledelse og organisation
  • Personalets kompetencer, pædagogisk praksis og metoder
  • Inddragelse og medborgerskab
  • Progression og evaluering herunder Udvikling og elevtrivsel
  • Overgang og udslusning herunder Uddannelse og beskæftigelse

 

OM TILSYN MED STU-TILBUD

Tilsynsforpligtelsen af STU-tilbud tilfalder kommunalbestyrelsen og er uddelegeret til UUO. Tilsynet følger af STU-loven LBK nr. 1077 af 11/08/2023 § 3 a stk. 3 og er en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen sikrer sig, at et uddannelsessted lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav til varetagelse af opgaven.