Spring til indhold

Specialbrobygning

Specialbrobygning er et anderledes brobygningsforløb, der kombinerer praksis og teori.

Målgruppe

 

De allerbedste af de særligt vejledningskrævende unge i 9. specialklasse. Eleverne visiteres overvejende fra specialklasser, men kan også være normalklasseelever, der har et særligt behov for vejledning om valg af uddannelse.

 

 

Formål

 

Formålet er at give de elever, der har særlig brug for støtte en mulighed for at få afprøvet om de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne gennemfører et forløb på en erhvervsuddannelse eller social- og sundhedsuddannelse, hvor tempo og sværhedsgrad nogenlunde svarer til et normalt EUD og/eller EGU – forløb. Kurset skal forsøge at give en afklaring af, om den unge vil være i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller et EGU - forløb.

 

 

Indhold

 

Undervisningen er meget struktureret og de enkelte færdigheder og sikkerhedsregler indskærpes grundigt. Eleverne skal med udgangspunkt i en grundig instruktion lære at udføre overskuelige praktiske opgaver med et tilfredsstillende resultat. Den praktisk-teoretiske undervisning afstemmes, så det svarer til sværhedsgraden i et EGU- forløb. Eleverne informeres grundigt om de praktiske og teoretiske krav, der er en forudsætning for at kunne fuldføre disse uddannelser.

 

 

Brobygningssteder:

 

  • Tietgen i Odense, Business

  • Handelsgymnasiet Vestfyn, merkantil

  • Syddansk Erhvervsskole, Metal, industri og teknologi – Smede og industriteknik

  • Syddansk Erhvervsskole, Byggeri og håndværk – Træ, murer og struktør

  • Syddansk Erhvervsskole, Transport og Lager

  • Syddansk Erhvervsskole, Mediegrafiker, webintegrator, Digital media

  • Kold College, Levnedsmiddel

  • Kold College, Dyr, planter og natur

  • Social- og Sundhedsskolen

 

Brobygningsforløbet


UUO udpeger en UU-vejleder som koordinator for det enkelte hold. Koordinatoren aftaler formøde med uddannelsesstedet og træffer aftaler om kursusforløbet. Koordinator er så vidt muligt til stede ved kursusopstart, og når kursusstedets vejledere evaluerer forløbet med den enkelte elev. Koordinator sørger for, at elevernes UU-vejleder får besked om resultatet. Elevernes egne vejledere eller lærere er meget velkommen til selv at deltage, når dette kan lade sig gøre.

 

Tidspunkt: uge 3 og 4


Hvis du har brug for mere viden om individuelt tilrettelagte forløb, kan du kontakte din lokale UUO-vejleder her.