Spring til indhold

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

bjælke uuo

Elever i grundskolen skal fra 8. klasse have en vurdering af, om de har de nødvendige

  • faglige
  • sociale
  • personlige
  • praksisfaglige

forudsætninger for at påbegynde og gennemføre den ungdomsuddannelse, eleven ønsker.

 

Den tidlige vurdering i 8. klasse skal give elever, forældre, skolen og vejledningen bedre forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke er uddannelsesparate endnu.

 

Disse elever kan have behov for en fælles indsats. Det er elevens skole som er tovholder for den indsats, der skal støtte dem i at blive uddannelsesparate.

 

Indsatsen for de ikke-uddannelsesparate elever er en løbende proces, der arbejdes med indtil eleven forlader 9. eller 10. klasse.

 


Læs om uddannelsesparathedsvurderingens proces her.

 

 

 

 

Læs mere om ansvar, opgaver og tidsfrister omkring UPV her.