Spring til indhold

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

Elever i grundskolen skal fra 8. klasse have en vurdering af, om de har de nødvendige faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Den tidlige vurdering i 8. klasse skal give skolen og vejledningen bedre forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og disse elever skal have en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal støtte dem i at blive parate til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse


Læs om uddannelsesparathedsvurderingens proces her.

 

Hvis du eller dit barn bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse.

 

Hvis du eller dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse.

 

Hvis du eller dit barn bliver vurderet uddannelsesparat i 9. klasse.

 

Hvis du eller dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse.Læs mere om ansvar, opgaver og tidsfrister omkring UPV her.