Spring til indhold

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio.

Den personlige studievalgsportfolio er et led i barnets forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse, og den skal vedhæftes dit barns ansøgning til enten erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse på optagelse.dk. Dette er et forældreansvar. 

Arbejdet med portfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dit barn i valget og være med til at sikre, at han/hun vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at den unge udvikler kompetencer til at vælge sin uddannelsesvej, bl.a.:

  • Lærer at opdage sine muligheder
  • Lærer at samle og ordne sin viden og erfaring om uddannelse og job
  • Lærer at forholde sig til, hvad der er vigtigt for netop ham/hende
  • Lærer at reflektere over sine kompetencer og potentialer
  • Opnår kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag

 

Læs mere her.

 

Grafisk oversigt over studievalgsportfolioen

 

Eleven finder studievalgsportfolioen når der logges ind med Uni-login på www.minuddannelse.net (se nederst til højre).