Spring til indhold

Den kommunale ungeindsats

Et kommunalt vejledningstilbud med fokus på uddannelses- og jobmuligheder for unge under 25 år

bjælke uuo

Målgrupper

Vejledningen ved Den kommunale ungeindsats er målrettet eleverne i folkeskolens 7.- 10. klasse og elever i ungdomsskolernes heltidsundervisning.

Der ydes en særlig vejledningsindsats til unge, som har eller vil få vanskeligheder ved at komme i gang med en uddannelse.

Hvis man efter grundskolen/10. klasse ikke har opnået fuldtidsbeskæftigelse, eller man endnu ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, yder den kommunale ungeindsats også her vejledning indtil det fyldte 25. år.

Der kan desuden gives vejledning til andre under 30 år i samarbejde med jobcentrene.

 

Samarbejdet

Den kommunale ungeindsats samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner om vejledningsforløb og -aktiviteter, fx intro til ungdomsuddannelser, brobygningsforløb og praktik.

Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Vejledningen

UU-vejlederne giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. til 10. klasse og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til deres ønskede uddannelse.

Vejledningen skal bidrage til, at den unges valg af uddannelse og job gavner både den unge og samfundet bedst muligt.

Med den rette vejledning begrænses frafald og omvalg i uddannelserne, og den enkelte elev får redskaberne til selv at kunne søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.

 

Hvor?

Vejledningen skal for så vidt muligt ske i den unges uddannelsesmiljø. Vejledning til elever i grundskolen og i 10. klasse finder typisk sted på skolen.

Der findes ca. 50 kommunale ungeenheder/ungecentre/vejledningscentre rundt om i Danmark, hvor der bl.a. også gives uddannelsesvejledning til unge, som har forladt grundskolen og ikke har tilknytning til et uddannelsessted.

 

Relevante links

Link til Børne- og Undervisningsministeriets beskrivelse af den kommunale ungeindsats 

Download Odense kommunes Ungestrategi - juni 2021