Spring til indhold

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Her kan du læse mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn (UUO).

bjælke uuo

UUO er et samarbejde mellem Assens, Nordfyns, Nyborg og Odense Kommune.

 

Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Desuden formidler og koordinerer vi introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

 

Vi giver også vejledning til unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

 

UUO har hovedkontor på Slotsgade 5 nær Odense Banegård Center, men derudover har UUO lokale kontorer på skolerne, jobcentre, mv.