Spring til indhold

Til forældre

Er du i tvivl om, hvordan du bedst vejleder og støtter dit barn i sit uddannelsesvalg?

Det kan være svært at navigere i de mange uddannelsesmuligheder, som unge står over for i 8., 9. eller 10. klasse.

 

For bedre at kunne vejlede dit barn kan du på ug.dk læse om uddannelsesparathed, ansøgning til ungdomsuddannelse, brobygning, praktik og meget mere.

 

 

I tilfælde af at den unge gerne vil begynde i praktik, så kan du herunder finde den praktikaftale, som skal underskrives af praktikstedet og forældre:

 

  • Praktikaftale mellem elev og virksomhed

 

 

Læs mere herunder for yderligere informationer om et eventuelt praktikforløb: