Spring til indhold

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Her kan du læse, hvordan du får SU under uddannelse.

For at få SU skal du opfylde en række betingelser:

  • Du skal være optaget på en SU-godkendt uddannelse
  • Du skal være studieaktiv
  • Du skal være fyldt 18 år (du kan søge SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år)
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte
  • Der er en grænse for, hvor meget du må have af anden indtægt ved siden af SU’en

Læs mere om SU her