Spring til indhold

Lovgivning

Om uddannelse, vejledning, job, praktik m.m.

Hvad siger skolens lov om Uddannelse & job?

Lov om folkeskolen § 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

 

  1. Færdselslære
  2. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  3. Uddannelse og job

 

Stk. 2. Undervisningen i uddannelses og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Hvad siger UU-centrenes lov om Uddannelse & job?

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv § 5. Stk. 2.

Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job.

Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

 

Mere detaljeret information om Uddannelse og job kan findes her: https://www.uvm.dk/


UUO
  • Slotsgade 5, 2. sal
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 65 51 51 20
Logo UUO 2360 x 720