Spring til indhold

Vision og målsætning

Arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i UUO tager sit udgangspunkt i UUO's værdigrundlag.

Vision:

  • Alle unge i uddannelse og job

 

 

Målsætning:

  • At de unge hos uddannelsesvejlederen bliver klogere på deres styrker og muligheder, når de skal vælge uddannelse og job

 

 

UUOs principper:

  • Vi møder den unge med interesse og nysgerrighed
  • Vi lytter og udfordrer den unge
  • Vi hjælper med en plan for fremtiden
  • Vi samarbejder med andre, når det hjælper den unge
  • Vi er fagligt dygtige
  • Vi er til at få fat på og følger op

 

 

UUOs arbejdsmetoder:

  • Er opsøgende og følger op (5 og 30 dages regel)
  • Anvender individuelle samtaler
  • Anvender gruppevejledning
  • Anvender kollektiv vejledning
  • Rådgiver og orienterer
  • Formidler praktik, intro- og brobygningskurser
  • Bistår grundskolerne i arbejdet med faget Uddannelse og Job
  • Arrangerer uddannelsesmesser
  • Arrangerer Åben Virksomhed
  • Samarbejder og koordinerer
  • Er mentorer