Spring til indhold

Om UUO

Her kan du læse mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn (UUO).

UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn) er et samarbejde mellem Assens, Nordfyns, Nyborg og Odense Kommune.


Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som vi formidler og koordinerer introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.


Vi giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.


UUO har hovedkontor på Slotsgade 5 nær Odense Banegård Center, men derudover har UUO lokale kontorer på skolerne, jobcentre osv.