Spring til indhold

Skoler der benytter UUO

Her kan du læse om, hvilke skoler der benytter sig af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skoler der benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i skolens beliggenhedskommune, der i samarbejde med elev og forældremyndighedens indehaver om udfærdigelse af uddannelsesplan, samt ved afklaring af målgruppe for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i skolens beliggenhedskommune udarbejder efterfølgende udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og indstillingspapirer til brug for kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune. (Dette kan evt. ske i samarbejde med Ungdommens uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.)

 

Sagsgangen er, at samme Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har udfærdiget uddannelsesplan og indstillingspapirer, efterfølgende fremsender disse til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med henblik på, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune herefter fremsender papirerne til sin »egen« kommunalbestyrelse.

 

Kommunalbestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for uddannelsen. Kommunalbestyrelsen tager endvidere stilling til den unges uddannelsesplan, hvis den unge er omfattet af målgruppen for ungdomsuddannelsen.

 


Skoler der ikke benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Når en elev modtager undervisning på en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller en fri grundskole, som ikke benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning, varetages vejledningsforpligtelsen i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov af Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune i samarbejde med elevens skole.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune udarbejder i samarbejde med skolen udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt indstillingspapirer til brug for kommunalbestyrelsen.