Spring til indhold

Ansøgning til STU

Har du afsluttet 9. klasse, og er du interesseret i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), kan du henvende dig ved din vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis du er i målgruppen til STU, laver du, dine forældre og din STU-vejleder i fællesskab et forslag til et uddannelsesforløb.

Forslaget skal godkendes af Odense Kommune, som også vurderer, om du er i målgruppen.

Ansøgning og opstart

Opstart på STU-uddannelsen sker som nævnt efter aftale med UU-Odense. Der er løbende optag på de fleste af de STU-steder, som Odense Kommune anvender. Du skal dog forvente en sagsbehandlingstid på 12 uger.

Det er STU visitationsudvalget i Odense Kommune, som afgør, hvor og hvornår du kan starte på din STU.

 

Befordring 

I visitationen til STU vil der også blive taget stilling til befordring, altså hvordan du kan transportere dig til og fra uddannelsen. De fleste STU elever, kan selv køre med offentlig transport. Der ydes tilskud til offentlig transport, hvis kører du bor længere væk end 11 km. Hvis du har særlige befordringsbehov, kan du efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring til og fra uddannelsesstedet.

Den endelige afgørelse om befordring træffes af STU-visitationsudvalget. Befordring bestilles hos Mobil Odense.

 

Du kan finde din vejleder via UUOs hjemmeside. Klik på find din vejleder og udfyld på siden.