Spring til indhold

Indstilling af borger

Her kan du læse om, hvem der kan indstille en borger til STU.

Hvem kan rette henvendelse omkring en evt. indstilling af borger til STU?

  • Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
  • Efterskoler i form at særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb.
  • Husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler.
  • Produktionsskoler.
  • Institutioner med erhvervsrettede uddannelser.
  • Daghøjskoler.
  • Værksteder og andre institutioner, herunder regionale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

 

Hvem har ansvaret for indstilling af borger til kommunalbestyrelsen?


Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for, at der foretages en indstilling til kommunalbestyrelsen om deltagelse i ungdomsuddannelsen. Sammen med indstillingen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning vedlægge et udkast til en uddannelsesplan for den unges uddannelse.

 

 

Procedurer og tidsfrister

Procedure for indstilling at borger til STU, som ikke bor i betalingskommunen.

Hvis en borger skal afklares i forhold til en evt. STU forløb, er det hjemkommunes PPR eller socialforvaltning som retter henvendelse til UU i opholdskommunen.

Dette er for at sikre et tæt samarbejde mellem de to parter, samt at hjemkommunen kan give en forhåndsgodkendelse på, at et evt. afklarings forløb må iværksættes.