Spring til indhold

Assens Kommune

Indstilling og visitation for Assens Kommune.


Den 3-årige ungdomsuddannelse kan gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør, og unge kan optages indtil det fyldte 25. år. Unge fra specialklasser og specialskoler er ofte i målgruppen for STU.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller i samråd med den unge og dennes forældre til optagelse på uddannelsen, hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen.

Indstillingen sendes til specialpædagogisk konsulent, som formidler videre til visitationsudvalget. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra hhv. UUO, Myndighed Social, Ungeenheden og Kompetencecentret, da de unge i målgruppen typisk vil være i berøring med de forskellige lovområder i forskellige sammenhænge. Derudover kan sagsbehandlere indkaldes.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er indenfor målgruppen for STU, om den unge kan optages på
uddannelsen og de nærmere vilkår for det foreslåede.


Der visiteres fire gange om året. Visitationsudvalget består af:

  • Leder af Ungeenheden
  • Sagsbehandler fra Ungeenheden
  • Leder af Myndighed Social
  • Leder af UUO
  • Specialpædagogisk konsulent


 

Indstillingerne


For kendte afklarede unge, skal der senest 3 måneder før indstilling (og gerne før) orienteres til hhv. Jobcenter for forsørgelsesgrundlag og Myndighed Social for boplacering (i.f.t. boplacering er der ingen automatik - det kræver henvendelse til Myndighed Social). Der fremsendes evt. uddannelsesplan eller orienteres på anden vis.

 

Før indstillingen orienteres konsulenten, hvis indstillingen ikke vedrører kommunens egne tilbud. Dette for at fremme sagsbehandlingen i forvaltningen. Det skal så vidt muligt fremgå af indstillingen, hvorvidt den unge har brug for et klubtilbud i forbindelse med STU-forløbet.

 

Indstillingerne sendes – gerne elektronisk – til konsulenten, som koordinerer visitationen, samt til sagsbehandler i Handicap/Jobcenter/Børn og Familie. Bilag m.m. sendes også gerne indscannet elektronisk. Der sendes kvittering for modtaget materiale.

 

 

Visitationen

 

Visitationen finder sted snarest efter deadline for indstillingerne. Det kan dog være nødvendigt at skubbe en indstilling hen over en deadline, hvis der mangler relevante oplysninger eller nødvendig sagsbehandling i afdelingerne. Dette meddeles UUO hurtigst muligt efter indstillingen er indgået. UUO-vejlederne, sagsbehandlerne i Handicap/Jobcenter/Børn og familie kan indkaldes efter behov.

 

I.f.t. visitationer til Brangstrup afklarer konsulenten, efter aftale med afdelingsleder til STU, om der er plads. Konsulenten meddeler skriftligt den unge og familierne om optagelse og evt. afslag. Ved afslag henvises til andet tilbud og klagevejledning vedlægges. Afslag i.f.t. boplacering meddeles fra Handicapafdelingen. Koordinator sender underskrevne aftaler, indstillingspapirer og foreløbige uddannelsesplaner til uddannelsesstederne.Spørgsmål til uddannelsen


UU-vejleder
Rasmus Stricker

 

Tlf: 24 88 56 94

Mail: raspe@assens.dk