Spring til indhold

EGU

Mangler du at få afklaret dine faglige evner, så kan en erhvervsuddannelse (EGU) være noget for dig. En EGU varer 2 år og indeholder meget praktik og kun lidt teori.

 

Hvad er EGU?


Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 1½ til 3 årig ungdomsuddannelse med vægt på praktisk arbejde, som foregår på en af produktionsskolerne i UUOs samarbejde:

 • Elseminde Odsense Produktions-Højskole, Odense SV

 • Østfyns Produktionsskole, Kerteminde

 • Otterup Produktionshøjskole, Otterup

 • Søndersø Produktionshøjskole, Søndersø

 • Fugleviglund produktionshøjskole, Vissenbjerg

 

EGU er et individuelt uddannelsesforløb for dig under 30 år, som har svært ved at gennemføre en almindelig erhvervsuddannelse og som ønsker mere praktik end skole.

 

EGU er en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det betyder, at du får kvalifikationer, som kan bruges i enten et job eller i en erhvervsuddannelse. Hvis det ikke lykkes at finde job lige efter uddannelsen, har du ret til optagelse i a-kasse og dermed dagpenge ved ledighed.

 

 

Målet med uddannelsen

 

Målet med en EGU er at give dig kendskab til arbejdsfunktioner på det private eller offentlige arbejdsmarked. Du vil få viden og praktiske færdigheder, som kan bruges ved fortsættelse i en ordinær uddannelse, og som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

 

 

Du kan have gavn af en EGU hvis:

 • Du har indlæringsvanskeligheder

 • Er af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer

 • Har personlige eller sociale problemer

 • Er skoletræt

 • Er ledig og møder på Jobcenteret

 • Har vanskeligt ved at få job eller som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser

 

Du skal have motivationen for faglig og personlig udvikling, men har brug for et individuelt tilrettelagte og støttende forløb for at gennemføre en uddannelse. Gennem EGUen får du mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer

 

 

Hvordan bliver du godkendt?

 

Som EGU-elev skal du godkendes til uddannelsen af det lokale visitationsudvalg, der består af repræsentanter fra Jobcentret, UUO og produktionsskolen.

Det er din vejleder, rådgiver eller sagsbehandler, der indstiller dig til uddannelsen.

 

 

Indhold og varighed

 

Sammen med din vejleder tilrettelægger I en toårig fleksibel uddannelsesplan. EGUen er tilrettelagt sådan, at uddannelsen er tilpasset dine mål, interesser og evner.


Der vil være en blanding af skoleundervisning (min. 20 uger og maks. 40 uger) og praktik i en eller flere virksomheder.

 

 

Praktik


Praktikdelen fylder mest i uddannelsen og skal hjælpe dig med at udvikle praktiske færdigheder og viden om arbejdsmarkedet. Under praktiktiden vil du få elevløn.

 

 

Skole


Skoledelen skal give dig både boglige og praktiske viden og færdigheder. Samtidig skal skoledelen skabe muligheder for videre uddannelse. Under skoleopholdet får du skoleydelse efter den gældende takst.

 

EGUen varer normalt to år og er en fuldtidsuddannelse. Er det ikke muligt for dig at arbejde på fuld tid i praktikken (fx pga. handicap), kan uddannelsen forlænges med det antal uger, der svarer til den nedsatte arbejdstid. De normale to år uddannelsen tager kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik.

UUO
 • Slotsgade 5, 2. sal
 • 5000 Odense C
 • CVR-nummer: 35209115
 • Telefon: 65 51 51 20
Logo UUO 2360 x 720