Spring til indhold

Uddannelse og job

Elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet styrkes igennem arbejdet med det obligatoriske emne Uddannelse og Job i udskolingen.

Uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolen, hvor lærerne og vejlederne udfordrer eleverne i udskolingen i deres uddannelsesvalg og giver dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv.

 

Eleverne får større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. Du kan læse mere om faget Uddannelse og Job ved at følge linket her.

 

Forslag til undervisningsmateriale i Uddannelse og JobUJ-forløb

Beskrivelse

Tidsforbrug

7. - 8. klasse


Mine intelligenser

Eleven finder frem til sine egne og klassens styrker gennem Howard Gardners intelligensteori. Eleven laver sin egen intelligenssøjle, og derefter laver klassen en fælles collage med alle elevernes intelligensprofiler.


2 - 4 lektioner

7 - 8. klasse


City of Educatia


”City of Educatia” er et nyt digitalt vejledningsforløb udviklet specielt til elever i 7. klasse og starten af 8. klasse

5 lektioner

7 - 9. klasse

Træk en uddannelse

Eleverne ”trækker” en uddannelse og undersøger denne på www.ug.dk. Derefter skal de ”sælge” uddannelserne til hinanden.
1 - 2 lektioner

7. - 10. klasseErhvervsTanken

Odense Kommune har sammen med erhvervsuddannelserne skabt "ErhvervsTanken", som et vejledningsredskab rettet mod erhvervsuddannelserne.

2 timer

8. -9. klasse


Kørekort til UG 8.kl 11.8.17

Ved at læse om andre elever og unge menneskers drømme og planer for fremtiden, skal eleverne søge på ug.dk for at svare på spørgsmålene.


2 lektioner

8. - 10. klasse


Jobansøgning og interview

Eleverne skal søge viden om et eller flere jobs og gennemgå jobansøgnings- og interviewproces.


5 lektioner

8. - 10. klasseKlassedebatten

Eleverne kan have opfattelse af, at nogle job er vigtigere end andre. Det kan give en uheldig indflydelse på debatten i klassen, omkring elevernes fremtidige valg af uddannelse/job. Hensigten med øvelsen er at give eleverne et indtryk af, hvor komplekst et samfund er, og at samfundet er som en kæmpe ”maskine”, hvor selv det mindste tandhjul har en væsentlig indflydelse på, hvordan ”maskinen” som helhed fungerer.
2 lektioner

8. - 10. klasse


Mads og Monopolet


Mange kender konceptet i Mads og Monopolet, hvor de diskuterer forskellige dilemmaer.2 lektioner

8. - 10.klasse


Uddannelse- og jobavisen

I dette U&J-forløb indhenter eleverne en lang række informationer om arbejdsmarkedet, uddannelse og job, som de efterfølgende bearbejder og præsenterer som artikler i en avis.

I den forbindelse kan det evt. være en god ide at kombinere avisprojektet med dagbladenes tilbud til udskolingsklasserne – ”Avisen i Undervisningen”.


5 dage

8.-10. klasse


Forberedelse til uddannelsesmesse

Aktiviteten er at finde positive karaktertræk og styrker hos en selv og hinanden, som herved kan fremme forståelsen af ens egne kompetencer i forhold til uddannelsesmuligheder. Derudover skal eleverne være medskaber af en undersøgelsesproces, som skal fordre nysgerrighed, åbenhed og refleksion til besøget på uddannelsesmessen.

Før Messen:

2 lektioner

Efter messen:

1 lektion


 

Uddannelse og job