Spring til indhold

Introkurser, brobygning og praktik

I samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet tilbydes eleverne i 7. til 10. klasse introkurser, brobygning og praktik.

Introduktionskurser

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse. Det skal være med til at give dig et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. Ved besøget deltager du i undervisningen og får indblik i hverdagen og i de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.

 

 

Brobygning

 

Brobygningen giver eleverne mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav.

Du kan komme i brobygning i 9. klasse, hvis du har behov for yderligere afklaring i det forestående uddannelsesvalg. I 10. klasse er brobygning obligatorisk for alle. Din vejleder vil i skoleårets start præsentere, hvor du har mulighed for at komme hen i brobygning. 

 

 

Praktik

Fra 7. til 10. klasse har du mulighed for at komme i praktik. Vælg en virksomhed, og overvej hvorfor det netop er den virksomhed, der interesserer dig. Husk også at tale med din lærer om, hvornår det passer bedst, at du er væk fra skolen for at være i praktik. Det gør et godt indtryk, når du møder personligt op hos virksomheden og spørger, om de har mulighed for at tage dig i praktik. Når det lykkes dig at få en praktikplads i hus, skal virksomheden udfylde praktikaftalen. Herefter afleverer du praktikaftalen i god tid (helst en uge før praktikstart) til din UU-vejleder, som vil hjælpe dig med det administrative omkring forsikring, m.m. Find praktikaftalen her.

 

Militærpraktik

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan du søge om at komme i praktik i militæret. Du skal tale med din vejleder, som hjælper dig med at søge. Læs om hvor, hvornår og hvordan her:

 

 

Stjernepraktik

Enkelte virksomheder har ganske få stjernepraktikpladser for elever i 9. og 10. klasse, som du kan ansøge gennem din UU-vejleder.

Der kan være rift om pladserne, og derfor er det ikke sikkert du får en plads første gang du søger. Pladserne fordeles efter lodtrækning.

  •  Hvad vil det sige at være ingeniør - kom i praktik på det Tekniske Fakultet på SDU. Læs mere her.
  •  OUH' IT-afdeling, lager- og logistikafdeling samt transportafdeling. Læs mere her.
  •  Retten i Odense - observationer af retssager.
  •  Dalum Dyreklinik - kom helt tæt på veterinæruniverset.

 

Ønsker du én af ovenstående praktikker, skal du udfylde denne seddel og aflevere til din vejleder.

 

 

 

Praktik på det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU

Praktikugen har til formål at give dig et indblik i SDU's naturvidenskabelige uddannelser, og at give et indtryk af, hvordan det er være studerende på SDU. Du vil møde studerende og forskere indenfor de naturvidenskabelige fag, blive undervist, lave eksperimenter og komme på besøg på Fjord & Bæltcentret i Kerteminde. Du skal gå i 9. eller 10. klasse for at kunne komme i betragtning.

 

Du kan læse om, hvordan du bliver praktikant på SDU her

Aftaler