Spring til indhold

10. klasse

I 10. klasse kommer du bl.a. til at høre om:

 • Brobygning
 • Åbent hus arrangementer
 • Hvordan du melder dig en ungdomsuddannelse på optagelse.dk
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Vejledningssamtaler med eVejledning (telefon, chat og mail)
 • Erhvervspraktik
 • Mulighed for militærpraktik
 • Mulighed for stjernepraktik
 • Erhvervsuddannelse (EUD og EUX)
 • Gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX og HF)

 

 

Brobygning

Brobygningen giver eleverne mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav.

Du kan komme i brobygning, hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse eller har behov for afklaring i det forestående uddannelsesvalg.

Din vejleder vil i skoleårets start præsentere, hvor du har mulighed for, at komme hen i brobygning. 

 

Praktik

Gå ud til virksomhederne og spørg, om de har mulighed for at tage dig i praktik – det gør altid et godt indtryk på praktikværten selv at møde op.

Husk at have afklaret hjemmefra, hvorfor du kunne tænke dig at komme i praktik hos netop den virksomhed. Og husk også at have talt med din lærer om, hvornår det passer bedst, at du er væk fra skolen for at være i praktik.

Når det lykkedes dig at få en praktikplads i hus, så få virksomheden til at udfylde praktikaftalen, aflever den til din UU-vejleder, som vil hjælpe dig med det administrative omkring forsikring m.m. Aflevér praktikaftalen i god tid til din UU-vejleder - helst en uge før praktikken begynder.

 

Se praktikaftale og udskriv praktikaftale her (PDF)

 

Militærpraktik

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan du søge om at komme i praktik i militæret. Du skal tale med din vejleder, som hjælper dig med at søge.

 

 

Stjernepraktik

Enkelte virksomheder har ganske få stjernepraktikpladser for elever i 9. og 10. klasse, som du kan ansøge gennem din UU-vejleder.

Der kan være rift om pladserne, og derfor er det ikke sikkert du får en plads første gang du søger. Pladserne fordeles efter lodtrækning.

 •  Hvad vil det sige at være ingeniør - kom i praktik på det Tekniske Fakultet på SDU. Læs mere her.

 •  OUH' IT-afdeling, lager- og logistikafdeling samt transportafdeling. Læs mere her.
 •  Retten i Odense - observationer af retssager.
 •  Dalum Dyreklinik - kom helt tæt på veterinæruniverset.

 

Ønsker du én af ovenstående praktikker, skal du udfylde denne seddel og aflevere til din vejleder.

 

Praktik på det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU

Praktikugen har til formål at give dig et indblik i SDU's naturvidenskabelige uddannelser, og at give et indtryk af, hvordan det er være studerende på SDU. Du vil møde studerende og forskere indenfor de naturvidenskabelige fag, blive undervist, lave eksperimenter og komme på besøg på Fjord & Bæltcentret i Kerteminde.

Du skal gå i 9. eller 10. klasse for at kunne komme i betragtning.

 

Du kan læse om, hvordan du bliver praktikant på SDU her.

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere her om uddannelsesparathedsvurderingen her.

 

Til forældre

Læs mere her om at være forældre til at barn i 10. klasse.