Spring til indhold

8. klasse

I 8. klasse kommer du bl.a. til at høre om:

  • Erhvervsuddannelse (EUD og EUX)
  • Gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX og HF)
  • Introkurser
  • Erhvervspraktik
  • Uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledning
  • Uddannelsesparathedsvurdering

 

Introkurser

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse.

 

Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse.

Det skal være med til at give dig et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

 

Ved besøget deltager du i undervisning og vejledning på uddannelsesstedet og får indblik i hverdagen og i, hvilke krav der stilles på en ungdomsuddannelse.

 

Se videoer om introkursus her.

 

Praktik

I tilfælde af at den unge gerne vil begynde i praktik, så kan du herunder finde den praktikaftale, som skal underskrives af praktikstedet og forældrene.

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere her om uddannelsesparathedsvurderingen her.

 

 

Til forældre

Læs mere her om at være forældre til at barn i 8. klasse.