Spring til indhold

Vejledningsaktiviteter i 7.-10. klasse

Her kan du læse mere om studievalgsportfolio, uddannelsesplan og individuel- og kollektiv vejledning.

Kollektiv- og individuel vejledning

 

Alle elever i 7. - 10. klasse vil modtage kollektiv vejledning i skolen af en UU-vejleder. Her vil du blive orienteret om uddannelsessystemet, introduktions/ brobygningskurser, mulighed for praktik og tilmelding til ungdomsuddannelse, herunder hvordan uddannelsesplanen udfyldes i optagelse.dk. 


Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du selv, sammen med dine forældre, søge uddannelse inden 1. marts. Det gør du på www.optagelse.dk. Dine forældre skal underskrive planen digitalt med deres NemID for, at den er gældende.

 

Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat, vil du blive tilbudt individuelle vejledningssamtaler med UU-vejleder. Individuel vejledning består af én eller flere samtaler evt. suppleret af andre aktiviteter fx erhvervspraktik.

 

Nedenfor kan du læse mere om vejledningsaktiviteterne på de enkelte klassetrin: 

  • 8. klasse