Navn og lovgrundlag:
Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn (UUO) blev oprettet den 1. august 2004 i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 (ændret til LBK nr 671 af 21/06/2010 ): ”Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.,”  som et kommunalt samarbejde mellem følgende kommuner :
Assens- Kerteminde - Nordfyns - Nyborg - Odense

Formål:                                                                                             
I henhold til LBK nr 671 af 21/06/2010 om vejledning om uddannelse og erhverv har UUO som formål at sikre vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i samarbejdskommunerne. 

UUO vejleder alle unge fra 12 – 25 år om uddannelse og arbejde

Lovgrundlag

Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhvervLbk. nr. 673Bek. nr. 704Bek. nr. 753Lov om ungdomsud-dannelse for unge med særlige behovLov nr. 564Bek. nr. 974Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurserBek. nr. 196Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagelse i praktisk ervervsorienteringBek. nr. 577

Optagelses -bekendtgørelsenBek. nr. 43

Bekendtgørelse om elev/uddannelsesplaner

Bek. nr. 750

 

UUO . Tolderlundsvej 3, 3. sal . 5000 Odense C . Tel: 65 51 51 20 . E-mail: uuo@odense.dk . EANNR: 5798006606948