Hvad er en uddannelsesplan?

Tiden nærmer sig, hvor du skal til at finde ud af, hvad du skal lave, når du går ud af skolen. Derfor skal du udfylde en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanerne udfyldes af alle elever i 9. og 10. klasse, uanset om du vil forlade din skole eller du vil fortsætte i skolens 10. klasse.

Det er vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, der sørger for, at du laver en uddannelsesplan, og dine forældre skal se planen. De kan hjælpe dig med at udfylde den.

Når du har udfyldt uddannelsesplanen, giver den ud over en masse informationer (stamoplysninger) om dig også oplysninger om, hvad du gerne vil i fremtiden. Planen skal være med til at holde dig fast på dine ønsker og være fokuseret på din karriere.

For at uddannelsesplanen kan blive et godt redskab for dig, er det vigtigt, at du har udfyldt felterne med tilstrækkeligt mange oplysninger, så uddannelsesplanen danner et klart billede af dig. Det er også vigtigt, at dine forældre engagerer sig i arbejdet med uddannelsesplanen. Det er meningen, at du senere taler med din UU-vejleder om det, du har skrevet.

UUO . Tolderlundsvej 3, 3. sal . 5000 Odense C . Tel: 65 51 51 20 . E-mail: uuo@odense.dk . EANNR: 5798006606948